BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA N. 42 – GUAPI

Pbro. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –PABLO ANTONIO HURTADO VALENCIA

Teléfono: — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ext. — — — — — — — — — — — — — — — — — –

HORARIO EUCARISTICOS