BATALLÓN DE INFANTERÍA No 42 BOMBONA – PUERTO BERRÍO

Pbro. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –LEON DARIO LONDOÑO BAENA

Teléfono: — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ext. — — — — — — — — — — — — — — — — — –

HORARIO EUCARISTICOS