BATALLÓN DE INFANTERÍA No 26 PIGOANZA – GARZÓN

Pbro. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –EBERTO SEGUNDO PERTUZ TERNERA

Teléfono: — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ext. — — — — — — — — — — — — — — — — — –

HORARIO EUCARISTICOS