BATALLÓN DE INFANTERÍA No 16 PATRIOTAS – HONDA

Pbro. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –RAFAEL ANTONIO FERNANDEZ MONTAÑEZ

Teléfono: — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ext. — — — — — — — — — — — — — — — — — –

HORARIO EUCARISTICOS