BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N. 23 – BAHÍA SOLANO

Pbro. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –MANUEL ANTONIO MOGOLLÓN BARBOSA

Teléfono: — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ext. — — — — — — — — — — — — — — — — — –

HORARIO EUCARISTICOS